Python-esitykset

Esitysten katsomiseen tarvitset Adobe Flash Player -laajennuksen selaimeesi. Vaihtoehtoisesti voit tallentaa videot koneellesi MPEG-4 -tiedostoina ja katsoa ne esimerkiksi VLC-playerillä. Osassa näistä esityksistä on tekstitykset, jotka voidaan kytkeä päälle painamalla oikean alakulman CC-nappia.

Esitykset on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin:

Vislaamo-työkalua koskevat videot löytyvät omalta sivultaan.

Asennukset

Ohjelmointiympäristön asennus
Kesto: 7:07
Tallenna (MPEG-4 -muodossa; 16 Mt)

Ohjelmointiympäristön asennus

Tässä esityksessä asennamme Windows-koneeseen tarvittavat ohjelmat Python-ohjelmien kirjoittamista ja suorittamista varten. Seuraamalla tätä ohjetta saat asennettua kotikoneellesi tarvittavat ohjelmat harjoitustöiden tekoa varten.

Esityksen sisältö:

 • Python-tulkin asennus
 • Java-ohjelmistoalustan asennus
 • Eclipse-sovelluskehittimen asennus
 • Pydev-lisäosan asennus

Linkit:

Python-tulkki
Kesto: 7:52
Tallenna (MPEG-4 -muodossa; 12,3 Mt)
Katso YouTubessa.

Python-tulkki

Tässä esityksessä asennetaan Python-tulkki ja kokeillaan sen käyttöä interaktiivisessa tilassa. Interaktiivisessa tilassa pienten ohjelmointikokeilujen teko on yksinkertaista, mutta harjoitustöiden tekemiseen suosittelemme asennettavaksi laajemman ohjelmointiympäristön.

Esityksen sisältö:

 • Python-tulkin asennus Windows-ympäristössä
 • Tulkin käytön aloittaminen

Linkit:

Funktiot

Funktiot osa 1
Kesto: 10:56
Tallenna (MPEG-4 -muodossa; 15,6 Mt)
Katso YouTubessa.

Osa 1 / 3

Esityksen aiheet:
 • Funktioiden peruskäsitteet
 • Funktioiden hyödyntäminen ohjelmissa
Tarvittavat esitiedot:
 • Python-tulkki tai Eclipse-sovelluskehitin
 • Perustiedot muuttujista ja sijoitusoperaattorista
 • Perustiedot merkkijonoista
Funktiot osa 2
Kesto: 14:37
Tallenna (MPEG-4 -muodossa; 24,3 Mt)
Katso YouTubessa.

Osa 2 / 3

Esityksen aiheet:
 • Omien funktioiden kirjoittaminen
 • Parametriarvojen hyödyntäminen
 • Arvojen palauttaminen
 • Ohjelman suoritus käytännössä
Tarvittavat esitiedot:
 • Funktioiden kutsuminen
 • Python-tulkki tai -sovelluskehitin
Funktiot osa 3
Kesto: 20:35
Tallenna (MPEG-4 -muodossa; 52,8 Mt)
Katso YouTubessa.

Osa 3 / 3

Esityksen aiheet:
 • Funktiot toisista ohjelmista
 • Useita paluuarvoja palauttavat funktiot
 • Oletusparametriarvot
 • Totuusarvoja palauttavat funktiot
Tarvittavat esitiedot:
 • Funktioiden kutsuminen
 • Funktioiden määrittely
 • Totuusarvot ja ehtorakenteet
 • Python-tulkki tai -sovelluskehitin
Lähdekoodit (tallenna ilman .txt-päätettä):

Virheilmoitusten tulkitseminen

Katso video!
Kesto: 8:38
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Virheilmoitusten tulkitseminen

Tässä esityksessä luemme Pythonin virheilmoituksia ja päättelemme niiden avulla virheen aiheuttajia.

Aiheita:

 • Eri virhetyyppejä
  • SyntaxError
  • TypeError
  • UnboundLocalError
 • Kutsupinon lukeminen
 • Virheiden korjaaminen

Virheiden etsintä

Katso video!
Kesto: 8:55
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Osa 1: ohjelman toiminnan seuraaminen

Tässä esityksessä esitellään Eclipsen debuggeri ja käytetään sen yleisimpiä toimintoja, joiden avulla ohjelman suorituksen etenemistä ja tilaa voidaan seurata rivi kerrallaan.

Aiheita:

 • Debug-perspektiivi ja sen näkymät
 • Keskeytyspiste
 • Suorituksen ohjaus
 • Ohjelman tilan tarkkailu
Katso video!
Kesto: 7:08
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Osa 2: debuggaus käytännössä

Tässä esityksessä käytetään Eclipsen debuggeria pienen ohjelmointivirheen etsimiseen. Esityksen seuraamiseksi alkeet alkeet Eclipsen debuggerista, funktioista ja ehtolauseista ovat tarpeen.

Aiheita:

 • Kutsupino ja kehykset
 • Virheen etsintä
 • Virheen korjaus

Olio-ohjelmointi

Katso video!
Kesto: 12:38
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Osa 1: peruskäsitteet

Tässä esityksessä tutustumme olio-ohjelmoinnin peruskäsitteisiin ja katsomme esimerkin siitä, miten oliot toimivat ohjelmissa. Opettelemme samalla luomaan olioita sekä kutsumaan niiden metodeita.

Tässä esityksessä käytämme esimerkkinä Auto-luokkaa, jota tullaan käsittelemään myös esityssarjan seuraavassa osassa.

Aiheita:

 • Luokat ja oliot
 • Metodit
 • Ilmentymämuuttujat
Katso video!
Kesto: 15:54
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Osa 2: luokan määrittely

Tässä esityksessä opettelemme määrittelemään luokkia. Toteutamme itse edellisessä osassa käytetyn Auto-luokan vaihe vaiheelta. Esityksessä kirjoitettava automoduuli.py -tiedosto on ladattavissa tästä.

Aiheita:

 • Luokan määrittely
 • Metodien määrittely
 • Self-parametrimuuttuja
 • Ilmentymämuuttujien käyttäminen
 • __init__-metodi
Katso video!
Kesto: 10:22
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Miinaharava osa 1: pelin esittely ja olioviittaukset

Tässä esityksessä tutustutaan siihen, mistä luokista ja tiedostoista esimerkkinä käytettävä miinaharava-peli koostuu ja miten se voidaan suorittaa. Tutustumme myös siihen, mitä tarkoitetaan olioihin viittaamisella.

Aiheita:

 • Pelin luokat ja moduulit
 • Olioviittaukset
 • Ruutu-luokka

Tallenna pelin lähdekoodit: miinaharava.zip.

Katso video!
Kesto: 9:59
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Miinaharava osa 2: Pelialue-luokka ja str-metodi

Tässä esityksessä katsomme, miten pelissä käytettävä kaksiulotteinen ruudukko on tallennettu hyödyntäen tavallista listaa. Tutustumme myös str-metodiin, jonka avulla voidaan muodostaa tekstimuotoisia kuvauksia luokan olioista.

Aiheita:

 • Pelialue-luokka
 • Ruutujen tallennus listaan
 • __str__-metodi

Tallenna pelin lähdekoodit: miinaharava.zip.

Katso video!
Kesto: 9:43
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Miinaharava osa 3: Miinojen asettaminen pelialueelle

Tässä esityksessä katsomme, miten miinojen asettaminen satunnaisiin ruutuihin on toteutettu. Katsomme myös, miten pelialueelta voidaan hakea tietyn ruudun naapurit, ja miten ruudun vieressä olevat miinat lasketaan.

Aiheita:

 • Miinojen asettaminen satunnaisiin ruutuihin
 • Ruudun naapurien etsiminen
 • Viereisten miinojen laskeminen
 • __str__-metodin parantelu

Tallenna pelin lähdekoodit: miinaharava.zip.

Katso video!
Kesto: 9:41
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Miinaharava osa 4: abstraktiot ja näkyvyys

Tässä esityksessä tutustumme siihen, miksi ilmentymämuuttujien ja joidenkin metodien nimet aloitetaan kahdella alaviiva-merkillä. Katsomme myös, miten selkeiden rajapintojen avulla voimme piilottaa ohjelman eri osien yksityiskohtia, mikä helpottaa ohjelman kehitystä.

Aiheita:

 • Muuttujien ja metodien näkyvyys
 • Rajapinnat
 • Pelialue-luokan tietorakenteen muuttaminen

Tallenna pelin lähdekoodit: miinaharava.zip.

Katso video!
Kesto: 12:02
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Miinaharava osa 5: Ohjelman tutkiminen debuggerilla

Tässä esityksessä tutkimme miinaharava-peliä Eclipsen debuggerilla. Keskitymme muun muassa siihen, miten graafisia ohjelmia voidaan tutkia debuggerilla ja miten esimerkkiohjelman eri osien välinen kommunikaatio on toteutettu.

Aiheita:

 • Miinapeli-luokka
 • Luokkien välinen kommunikaatio ja rajapinnat
 • Olioiden tutkiminen debuggerilla
 • Graafisten käyttöliittymien tutkiminen debuggerilla

Tallenna pelin lähdekoodit: miinaharava.zip.