Java-esitykset

Näiden screencastien katsomiseen tarvitset Adobe Flash Player -laajennuksen selaimeesi. Vaihtoehtoisesti voit tallentaa videot koneellesi MPEG-4 -tiedostoina ja katsoa ne esimerkiksi VLC-playerillä.

Esitykset on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin:

Ensimmäinen katsaus ohjelmointiin

Katso video!
Kesto: 9:33
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Esimerkki yksinkertaisesta Java-ohjelmasta

Tässä esityksessä tutustutaan yksinkertaisen esimerkkikoodin avulla siihen, mistä asioista lähdekooditiedosto koostuu, sekä miten lähdekoodimuotoinen ohjelma voidaan suorittaa.

Aiheita:

 • Lähdekooditiedoston rakenne
 • Kääntäminen, kääntäjä
 • Virtuaalikone

Eclipse-sovelluskehitin

Katso video!
Kesto: 5:02
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Ohjelmointiympäristön asennus

Tässä esityksessä asennetaan tarvittavat työkalut ohjelmoinnin harjoittelun aloittamiseksi.

Aiheita:

 • JDK:n asennus
 • Eclipse-sovelluskehittimen asennus
 • DrJava-lisäosan asennus
Katso video!
Kesto: 9:36
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Eclipsen ensimmäinen käynnistys

Tässä esityksessä näytetään, miten ohjelmointiprojekteja varten luodaan työtila, miten sen käyttöoikeudet asetetaan kuntoon ja miten Eclipseen tuodaan valmiita asetuksia ja projekteja.

Aiheita:

 • Työtilan luominen
 • Eclipsen käynnistys
 • Asetusten ja projektitiedostojen tuominen
 • Ohjelman suoritus
Katso video!
Kesto: 8:44
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

DrJavan käyttö

Tässä esityksessä tutustutaan Eclipseen asennettuun DrJava-lisäosaan. Lisäosa tarjoaa Interactions Pane -näkymän, johon voidaan kirjoittaa Java-käskyjä yksi kerrallaan, esimerkiksi opettelumielessä.

Aiheita:

 • Interactions Pane
 • Tulostuskäskyn ja muuttujien käyttö
 • Import-käsky
Katso video!
Kesto: 12:38
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Eclipsen käyttöliittymä

Tässä esityksessä esitellään Eclipse-sovelluskehittimen käyttöliittymää ja näytetään, miten sitä voidaan muokata oman maun mukaiseksi. Lisäksi näytetään, mistä Eclipsen asetuksia voidaan muuttaa, ja miten käytettävä merkistö tai Javan versio voidaan vaihtaa.

Aiheita:

 • Perspektiivit, näkymät
 • Projekti- ja työtilakohtaiset asetukset
 • Java-version vaihtaminen
 • Merkistökoodauksen vaihtaminen
Katso video!
Kesto: 13:11
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Koodin muotoilu

Tässä esityksessä käytetään Eclipsen muotoilutyökaluja epäselvän ohjelman luettavuuden parantamiseksi. Rivien, välien ja sisennysten korjaamisen lisäksi vaihdamme ohjelmassa käytettyjä nimiä ja siirrämme osan ohjelmakoodista automaattisesti uuteen metodiin.

Esityksen seuraamiseksi for-toistokäskyn ja if-ehtolauseen tulee olla tuttuja.

Aiheita:

 • Automaattinen muotoilu
 • Muotoiluasetukset
 • Resurssien uudelleennimeäminen
 • Koodinpätkän siirtäminen uudeksi metodiksi

Ohjelmoinnin aloitus

Katso video!
Kesto: 16:47
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Java-ohjelmoinnin aloitus, osa 1

Tässä esityksessä opetellaan käyttämään muuttujia. Lisäksi opimme tulostamaan tekstiä ja suorittamaan matemaattisia operaatioita yksinkertaisessa ohjelmassa.

Aiheita:

 • Käynnistysmetodi
 • Muuttujat
 • Lausekkeet
 • Tulostuskäsky

Tiedostoja:

Katso video!

Java-ohjelmoinnin aloitus, osa 2

Tässä esityksessä opettelemme luomaan olioita, käyttämään niitä viittausten kautta ja välittämään niiden kanssa tietoa.

Esityksen aiheet:
 • Luokat ja oliot
 • Viittaustyyppiset muuttujat
 • Metodikutsut, parametrit, paluuarvot

Dokumentaatio

Katso video!
Kesto: 16:36
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Osa 1: API-luokkien dokumentaatio

Tässä esityksessä tutustutaan Javan API-luokkien dokumentaation selaamiseen ja API:in kuuluvien luokkien hyödyntämiseen omissa ohjelmissa. Lisäksi esityksessä asetetaan Eclipsen asetukset siten, että se osaa automaattisesti hakea tietoa käytetyistä luokista ja metodeista ohjelmakoodia kirjoitettaessa.

Aiheita:

 • API-dokumenttien lukeminen
 • Dokumenttien tuonti Eclipseen
 • String-luokka
 • Import-käsky

Linkkejä:

Katso video!
Kesto: 14:58
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Osa 2: Oman ohjelman dokumentointi

Tässä esityksessä opettelemme kirjoittamaan doc-kommentteja ja generoimaan niiden avulla ohjelmasta Javan API-dokumentaation kaltaisia sivustoja.

Esityksen aiheet:

 • Javan dokumentointikäytännöt
 • Doc-kommentit
 • Dokumenttisivujen generointi

Tiedostoja:

Virheiden etsintä

Katso video!
Kesto: 11:27
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Virheiden etsintä, osa 1

Tässä esityksessä esitellään Eclipsen debuggeri ja käytetään sen yleisimpiä toimintoja, joiden avulla ohjelman suorituksen etenemistä ja tilaa voidaan seurata rivi kerrallaan.

Aiheita:

 • Debug-perspektiivi ja sen näkymät
 • Keskeytyspiste
 • Ohjelman suorittaminen rivi kerrallaan

Tiedostoja:

Katso video!
Kesto: 11:46
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Virheiden etsintä, osa 2

Tässä esityksessä käytetään Eclipsen debuggeria pienen ohjelmointivirheen etsimiseen. Esityksen seuraamiseksi alkeet olioista, metodeista ja ehtolauseista ovat tarpeen.

Aiheita:

 • Debuggaus olioiden kanssa
 • Kutsupino
 • Virheen etsintä
 • Virheen korjaus

Tiedostoja:

Katso video!
Kesto: 16:41
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Virheiden etsintä, osa 3

Tässä esityksessä etsimme ja korjaamme edellisen esityksen esimerkkiohjelmaan jatkokehityksen myötä ilmestyneen virheen. Virheen etsinnän yhteydessä esittelemme Eclipsen paikallisen historian, NullPointerException-poikkeuksen ja source not found -virheen. Esityksen seuraamiseksi debuggerin perustoimintojen tunteminen on tarpeen.

Aiheita:

 • Paikallinen historia
 • NullPointerException
 • Inspect-toiminto
 • Source not found

Tiedostoja:

Versionhallinta

Katso video!
Kesto: 15:56
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Versionhallinta, osa 1

Tässä esityksessä kerromme, mistä versionhallinnassa on kyse. Sen jälkeen luomme CVS-tietovaraston ja otamme sen käyttöön koulussa ja kotona. Lopuksi näytämme, miten samojen tiedostojen kanssa työskentely sujuu molemmista paikoista.

Aiheita:

 • Mitä on versionhallinta?
 • CVS ja sen käyttöönotto
 • Muutosten vieminen tietovarastoon
 • Uusien versioiden hakeminen tietovarastosta
Katso video!
Kesto: 15:56
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Versionhallinta, osa 2

Tässä esityksessä keskitymme CVS-versionhallinnan käyttöön ryhmätyössä. Esittelemme myös Eclipsen Synchronize-perspektiivin ja tutustumme siihen, miten vanhoja versiota voidaan selailla ja palauttaa. Lopuksi ratkaisemme tilanteen, jossa kaksi kehittäjää ovat muuttaneet samaa tiedostoa samaa aikaa.

Aiheita:

 • Synchronize-perspektiivi
 • Versiohistorian selaus
 • Vanhan version palautus
 • Lähdekooditiedostojen yhdistely

Graafiset käyttöliittymät ja rinnakkaisuus

Katso video!
Kesto: 15:12
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Omat Swing-komponentit

Tässä esityksessä perehdytään omien käyttöliittymäkomponenttien luomiseen Swing-käyttöliittymissä.

Aiheita:

 • Komponenttiluokan periminen
 • Komponentin piirtäminen

Tiedostoja:

Katso video!
Kesto: 10:44
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Rinnakkaisuus ja säikeet

Tässä esityksessä tutustutaan rinnakkaisuuteen ja säikeiden käyttöön Java-ohjelmoinnissa. Tarkastelemme esimerkkiä, jossa useaa ohjelmakoodia suoritetaan rinnakkain samassa säikeessä.

Aiheita:

 • Rinnakkaisuuden perusteet
 • Thread-luokka
 • Runnable-luokka
 • Säikeen pysäyttäminen hetkeksi

Tiedostoja:

Katso video!
Kesto: 7:01
Tallenna (MPEG-4 -muodossa)

Swing ja säikeet

Tässä esityksessä katsotaan, kuinka aiemmassa esimerkissä (Omat Swing-komponentit) toteutettu, analogista kelloa muistuttava käyttöliittymäkomponentti saadaan päivittämään itsensä uudelleen tasaisin väliajoin käyttämällä säikeitä.

Aiheita:

 • Säikeiden käyttö Swing-käyttöliittymissä
 • Huomioita suoritinkäytöstä

Tiedostoja: